Almanya’da 1 Mart 2020 tarihinden itibaren Uzman Eleman Göç Yasası (Skilled Immigration Act) yürürlüktedir. Almanya’ya nitelikli iş göçünü düzenleyen bu Almanya göç yasası ile üçüncü ülkelerden Almanya’nın ihtiyacı olan uzman eleman eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Almanya göç yasası kapsamında 2 çeşit nitelikli göçe fırsat tanımaktadır. Bunlar:

• Spesifik bir alanda Meslek Eğitimi olan Kişiler

• Üniversite mezunu Akademik Eğitimli Kişiler

Eğer bu iki gruptan herhangi birine dahil değilseniz bu yasa kapsamında değerlendirilmeniz çok mümkün gözükmüyor. Bu iki gruptan birine dahilseniz bir an önce dil eğitiminize başlamanızı ve diplomalarınız veya meslek sertifikalarınız için denklik işlemlerinizi başlatmanızı öneriyoruz Almanya’da birçok araştırma şirketi Almanya’da yaşlı nüfusun giderek artmasından kaynaklı yaklaşık 10 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon vasıflı teknik eleman/işçi, teknisyen, araştırmacı ve sağlık çalışanı eksiği olacağını belirtiyor. Bu gerçekliklerle yüzleşen Almanya Federal Cumhuriyeti de bu açığı karşılamak için “Make it in Germany” inisiyatifini kurdu. Bu sayede Almanya hem eleman ihtiyacını karşılamış olacak hem de çağdaş bir göç ülkesi olma fırsatına sahip olacaktır.

Almanya’da en çok ihtiyaç duyulan meslek alanları:

 • Fen bilimci, Fizikçi, kimyager, jeolog ve bunlara yakın meslekler
 • Matematikçi, sigorta aktüeri ve istatistikçi
 • Biyolog, botanikçi, zoolog ve bunlara yakın meslekler
 • Tarım, orman ve balıkçılıkla ilgili bilim insanı ve danışman
 • Çevre bilimcisi
 • Mühendislik (Ekonomi ve üretim mühendisi, İnşaat mühendisi, Çevre koruma mühendisi, Makine mühendisi, Kimya mühendisi, Maden mühendisi, metalürji mühendisi ve bunlara yakın meslekler, Elektroteknik alanındaki mühendis, Elektronik alanındaki mühendis)
 • Teknik Alanlardaki Teknisyenler
 • Üretim için Uzman Ara Elemanlar
 • Telekomünikasyon tekniği alanındaki mühendis
 • Mimar, çevre, şehir ve trafik planlayıcısı, harita mühendisi, grafiker ve tasarımcı
 • Tıp doktoru, hemşire, hasta bakıcı
 • Bilişim ve komünikasyon teknolojisi alanında akademik ve akademikle kıyaslanabilir nitelikli iş gücü̈ elemanı
 • Yazılım ve uygulama geliştiricisi ve analizcisi
 • Veri bankası ve ağ̆ alanı için akademik ve akademikle kıyaslanabilir nitelikli iş gücü̈ elemanı

  Eğer sizde Almanya göç yasası kapsamında Almanya’ya göç etmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınız konusunda tereddütler yaşıyorsanız EduGaleria’nın konusunda uzman ekibi ile çalışarak kendinize yeni bir kariyer hedefi belirleyebilirsiniz.

Share